Bli kjent med rehabilitering

Norges Blindeforbund inviterer NOF-medlemmer til digital fagkveld slik at du kan bli bedre kjent med det landsdekkende tilbudet Blindeforbundet tilbyr innen synsrehabilitering, og hvordan du som optiker henviser synshemmede til rehabilitering.

Blindeforbundet deler av sin kompetanse med NOFs medlemmer (Foto: Norges Blindeforbund)


Henvisning til synsrehabilitering

Optikere møter mennesker med nedsatt syn. Noen av disse har behov for synsrehabilitering – du kan henvise pasienten direkte for hjelp.

Ingrid Jøssang  er rådgiver i rehabiliteringsavdelingen i Norges Blindeforbund. Hun vil informere om kurstilbudet på de tre syn- og mestringssentrene, hva rehabiliteringsavdelingen kan bistå med og om hvordan optikere kan henvise.

•    Sted: Teams (digitalt)
•    Tid: Mandag 31. oktober 1900 – 2000
•    PowerPoint-presentasjonen sendes ut til alle deltakere i etterkant.
•    Dette er et live-seminar som ikke kommer i opptak.
•    Det vil være mulighet for å stille spørsmål underveis.
•    Deltagelse gir 1 NOFEP.

Meld deg på Teams-møtet her!

Se mer informasjon i utsendt nyhetsbrev tidligere denne uken