Bli utfordret på Krona!

Ny forskning, teknologi og kunnskap vil utfordre hvordan optikere tenker og jobber i fremtiden. Blir du med på reisen?

I dette bygget kan du bli utfordret til å tenke nytt (Foto: Magne Helland)

Kongsberg april 2020

Optikere skal hjelpe mennesker til å se best mulig. Hva innebærer det og hvilke konsekvenser kan det få om man tenker i nye baner?

På Fagkonferansen 24.-26. april neste år, vil deltakerne få ny kunnskap og kanskje bli utfordret på gamle tankesett:

Hvordan er rollen til optikere i ferd med å endre seg?

Bør optikere begynne å endre praksis for hvordan man undersøker barn og voksne?

Hvordan kan man bli enda bedre til å tilpasse progressive brilleglass? 

Kan optikere bidra til å hindre fallulykker? 

Dette er noen av mange temaer som skal i søkelyset på konferansen, der det blir tett program i tre dager.

Det blir flere parallelle sesjoner, og en kombinasjon av teori og utprøving i praksis med ulike aktiviteter og workshops.

Vi vil informere i detalj om enkelttemaer her på nettsiden, og det kommer en presentasjon av hovedtemaer i desemberutgaven av Optikeren.

Fullstendig program blir sendt ut med Optikeren 1:2020.