Briller kan redde førerkortet

De siste årene har det vært stort fokus på eldre bilfører i trafikken. Legene, psykologene og optikerne er pålagt å vurdere allmenntilstand, psykisk helse, medisinbruk, synsfunksjon og annet relatert til bilkjøring. En dansk undersøkelse viser at 17 % av eldre som mister førerkortet på grunn av synet, kunne beholde førerretten med ny brillekorreksjon.

 

Undersøkelsen er gjort blant  ca 3000 personer som har vært innom tilbudet ved institusjonen. 35 % av de undersøkte fikk bedret syn med nye briller. Nesten 1 av 5 fikk så godt syn at de kunne fortsette å kjøre bil.

 

Les mer i den danske avisa BT.I den siste utgaven av Øyeposten (øyelegenes eget tidsskrift, ligger som PDF på nettsiden til organisasjonen), kan vi lese om øyelegenes informasjon og diskusjoner rundt de nye førerkortforskriftene på side 28.