Butikk-saken er ekspedert

Arbeidstilsynet har konkludert: Tre vilkår må oppfylles for at butikkansatte skal ha krav på databriller. Det går på skjermens størrelse, hvor ofte og hvor lenge arbeidstakeren sitter foran skjermen.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)
 Konklusjon for butikkansatte

Har butikkansatte krav på at arbeidsgiver skal dekke databriller? Det angår i så fall svært mange arbeidstakere, og denne saken har skapt stor interesse. Arbeidstilsynet har også fått flere henvendelser, og en ekspertgruppe optikere på høyskolen har uttalt seg. 

Nå har Arbeidstilsynet konkludert. og de åpner opp for at de som jobber i butikk skal få dekket databriller av arbeidsgiver, så fremt noen vilkår er oppfylt.

Frittstående skjermer av en viss størrelse koblet til en datamaskin i for eksempel et moderne kassaapparat, kan være omfattet av begrepet «dataskjerm», skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Små skjermer som mobiltelefoner og lignende, regnes ikke som dataskjerm, ifølge konklusjonen til Arbeidstilsynet.

De neste vilkårene er at arbeidet må skje jevnlig, og at arbeidet ved dataskjermen må utgjøre en betydelig del av arbeidstakerens arbeid.

Norges Optikerforbund avventer om det vil være gjeldende regelverk for databriller som gjelder også for butikkansatte, eller om det blir et eget regelverk for denne brukergruppen.

Her kan du lese uttalelsen fra Arbeidstilsynet