Bygg nettverk!

Bygg nettverk med helsepersonell i andre profesjoner som fastleger og helsesykepleiere (tidl. helsesøstre), oppfordret generalsekretær Hans Torvald Haugo i et foredrag for optikere i Brilleland og Interoptik på deres felles fagdag.

Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund holdt foredrag for nær 1/4 av Norges optikere fredag under Synoptiks samling på Fornebu (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Norsk optometri i utvikling

Haugo oppfordret optikere til å se utenfor sin egen profesjon og bygge nettverk blant annet med fastleger og helsesykepleiere for å sikre bedre pasientforløp og oppgavefordeling som kommer pasientene til gode, på fagdagen til optikerne fra Brilleland og Interoptik fredag.

Mye har skjedd siden norske optikere ble regulert som helsepersonell i 1988 og fikk en selvstendig yrkesrolle i helsevesenet.

Optikere gjør i dag helt andre ting enn bare for 15 år siden og når man skal ha pasientens beste som mål for alt man gjør, er det viktig å skrive gode epikriser og samhandle med andre i helsevesenet, fremholdt NOFs generalsekretær.

Haugo sa at optikere er flinke til å tenke pasientens beste og gi synshjelp. Men samfunnet er i rask endring og for å kunne se hele mennesker og ikke bare isolerte problemer, må pasientforløp gli smidig og mellom flere profesjoner.

Derfor jobber Norges Optikerforbund politisk for å sette søkelys på eksempelvis barn og syn og utfordringer knyttet til diabetes. Her kan optikere gjøre mer, og samhandle mer med andre.

– Innen diabetes ser vi i dag at mange pasienter ikke får den hjelpen de skal ha. Optikere er en av yrkesgruppenene som kan bidra til å bedre ta vare på denne store gruppen mennnesker med øyekontroller, sa Hans Torvald Haugo.