Generalforsamling i Synsinformasjon

Generalforsamlingen i Synsinformasjon holdes 26. april i Tromsø. I forkant blir det flere foredrag med stor nytteverdi for våre bedriftsmedlemmer.

Synsinformasjons styre ved generalforsamlingen i Molde 2018 bestod av: Sigrid Midtbø Storkås (f.v) , Tommy Jensen, Trine Johnsen, Kristine Frøstrup, Nicolai Krogh og Kathrine Ayling. Styret ledes av Trine Johnsen og i tillegg sitter Anders Oxaas og Helge Jakobsen i dagens styre, mens Tommy Jensen har gått ut. Nytt styre velges på generalforsamlingen i Tromsø (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Vi møtes i Tromsø

På generalforsamlingen blir det lagt frem årsrapporter både fra styret, fra Klagenemnd, Kommunikasjonsutvalget og Forbli optiker-utvalget.

Det skal fastsettes kontingent og budsjettramme for medlemmene og det skal foretas valg.

Synsinformasjon driver utadrettet virksomhet innen PR og rekruttering/trivsel i yrket.

For medlemsbedriftene er SI et servicekontor og det er utviklet dataverktøy (Optikerbransjens standard OBS) som medlemmene kan bli oppdatert i samme dag som generalforsamlingen holdes.

Det vil også bli siste nytt om status for bransjestatistikk, reklamasjon og digitale helsetjenester denne dagen.

For å ha stemmerett på generalforsamlingen skal avgiften til Synsinformasjon være innbetalt. Fullmakter legges frem senest ved generalforsamlingens start.