Diabetes på dagsorden

Arendalsuka 2016 er i gang og torsdag 18. august settes diabetes og syn på dagsorden. Diabetesforbundet og Norges Blindeforbund samarbeider med Norges Optikerforbund for å skape oppmerksomhet rundt samfunnsutfordringen relatert til diabetes, og synsutfordringene diabetes skaper.

Bilder av øynene skaper alltid oppmerksomhet! InnZ Medical AS låner ut fotoutstyr til bruk i Arendal. Her et bilde fra InnZ sin stand under årets fagkonferanse, med daglig leder Dag Westnes sentralt plassert i bildet.
Torsdag er optikerne på plass

På Sam Eydes plass har Diabetesforbundet en stand sammen med Norges Blindeforbund. Torsdag under Arendalsuka handler det om å skape oppmerksomhet rund diabetes og syn. Samfunnsutfordringen relatert til synsplager grunnet diabetes er store, og økende.

På standen kan man sjekke sin diabetesrisiko og få svar på spørsmål fra diabetessykepleier som er på plass. Norges Blindeforbund har med VR-briller slik at en kan få et mer realistisk bilde av hvordan det å ha diabetesretinopati oppleves. Øyelegene Fosmark og Bertelsen vil ta fundusbilder og informere om diabetesretinopati. Norges Optikerforbund skal senere dagen ta fundusbilder, men vil også skape opplevelser relatert til det å bruke synet.

Fra klokken 1000 er det ulike foredrag og diskusjoner knyttet mot oppfølgning av øyehelse hos personer med diabetes. Det er stor forskjell på andelen med alvorlig retinopati i Sverige sammenliknet med i Norge, noe som skal diskuteres.

Norges Optikerforbund mener at optikere sammen med andre i førstelinjehelsetjenesten kan ta større ansvar for å følge personer med kjent diabetes. Forbundet vil delta i debattene og synliggjøre optikeren som ressurs.

Her er to synsrelaterte aktiviteter under årets Arendalsuke:

Slik kan vi redde vi flere diabetesøyneSjekk synet