Diskuterer diabetes-oppfølging

Det er flere fordeler hvis folk med diabetes kan gå til øyekontroll hos optiker. Helse Nord har fått et særansvar for å følge opp Nasjonal diabetesplan og vurdering av retinopati hos mennesker med diabetes type 2. 

Optikerne Christian Haukebø, Vibeke Sundling og Karin Krogh deltok i møtet om fremtidens diabeteshåndtering (Foto: Hans Torvald Haugo)

Møte i Tromsø

Optikere med spesialkompetanse og erfaring innen diabetes har deltatt på møte hos Helse Nord, sammen med NOFs fagsjef Hans Torvald Haugo.

Helsedirektoratet har laget en utredning med ulike forslag til løsninger til et program for regelmessige netthinneundersøkelser for diabetisk retinopati.

I forslaget er optiker inkludert. Norges Optikerforbund arbeider for at optikere skal kunne få en rolle innen netthinneundersøkelser av diabetespasienter.

Helse Nord har fått et særansvar for å følge opp programmet og nylig var det møte i Tromsø der flere optikere deltok.

Christian Haukebø fortalte om «Harstad-modellen» der optikere er en integrert del av oppfølgingen av diabetespasienter.

Vibeke Sundling har diabetes som fagfelt. Hun har jobbet tett opp mot myndighetene det siste året med innspill til den helsefaglige retningslinjen.

Karin Krogh er ansatt ved øyeavdelingen i Kirkenes, en del av Helse Nord.

– Det er mange elementer og detaljer som må på plass før en ordning kan iverksettes. Det er gode muligheter for at optikere i fremtiden får ansvar for netthinneoppfølging hos personer med diabetes type 2, sier fagsjef Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Klikk her for programmet