Disputerer

Torsdag 28. januar disputerer kandidat i sykepleievitenskap Else Vengnes Grue for graden PhD. Disputasen foregår på Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus Ullevål. Hun og hennes kolleger har vist at sansesvikt (syn og hørsel) er svært vanlig og økende med alder. Som 2. opponent står Professor Gunnar Horgen ved Høgskolen i Buskerud.