Faglig samling

Fagsjefen i Norges Optikerforbund og Synsinformasjon hadde invitert til et historisk møte i dag: Dette er første gang organisasjonene møter alle de fagansvarlige under ett tak. På grunn av viktig informasjon rundt utdanning ble det brukt en del tid på informasjon fra Institutt for optometri og synsvitenskap.

Instituttleder ved IFOS, Bente Monica Aakre, informerer om bachelorutdanningens oppbygning. Små tilpassninger vil gjøres i forhold til Europeisk diplom samt at basis kontaktlinsekunnskap vil integreres i utdannelsen. (foto: Hans Torvald Haugo)
 

Etter en kort introduksjon til møtet og en liten ”hvem er jeg”-runde, tok fagsjefen en kortversjon av de siste årenes arbeid i organisasjonene. Både NOF og SI har i flere år blandt annet forberedt seg på at det vil skje endringer i helsevesenet, innen helsepolitikk, innen utdanning, innen organisasjonene, krav til samhandling og reguleringer av ulike helsefag.

 

Fagsjefen forklarte at profesjonen nå opplever en ”ketsjupp-effekt”. I dette legger han at mange ting som berører optikeren og profesjonen plutselig skjer fort og samtidig. På samme måte som når all ketsjuppen kommer brått ut av flaska etter at en har ristet på den.

 

Informasjon fra IFOS i forhold til både bachelorutdanning, ulike typer kursvirksomhet, etter- og videreutdanning samt mastergradsutdanninger var et viktig tema på møtet. Fakultetet for helsevitenskap legger opp til en lederstruktur som på en bedre måte enn tidligere skal ivareta ulike aktørers behov for informasjon og tilbakemeldinger.

 

Det var mange spennende diskusjoner og spørsmål rundt dette. Faglighet og utdanning berører alle og har stor interesse. Møtet hadde i så måte en viktig funksjon. Rigmor Baraas gikk gjennom ulike elementer i forhold til kommende mastergradsutdannelse og klargjorde i forhold til spørsmål. IFOS gjorde det klart at de vil strekke seg langt for å møte bransjens behov i forhold til overgangsordninger og tilpassninger der dette vil bli nødvendig.

 

Møtet ble avsluttet med den første diskusjonen rundt fagkonferansen i 2013. De fagansvarlige i kjedene er viktige bidragsytere for å gjøre fagkonferansen ennå bedre. Det er i dag et større tilbud innen faget enn noen sinne. Både i Norge og internasjonalt. Det ble derfor diskutert muligheter for å gjøre fagkonferansen bedre tilpasset behovet optikere har, hvilke særegenheter som ligger i konferansen som bør forsterkes og muligheter for nye faglige elementer inn i og inn mot konferansen.

 

– Det å møte så mange mennesker som brenner for optometrifaget, gir meg inspirasjon i det daglige arbeidet, sier fagsjef Hans Torvald Haugo. Møter som dette er en god mulighet for han å lytte til ønsker og innspill som er viktige i arbeidet fremover.