Fagprogrammet klargjøres

I disse dager legges siste hånd på programmet for Fagkonferansen 2020. Styrene i Synsinformasjon og Norges Optikerforbund var samlet til møter onsdag. Her fikk de en oppdatering. Programmet distribueres til medlemmene fra 19. februar.

Fagsjef Hans Torvald Haugo presenterer programmet for Fagkonferansen 2020 for styret i Synsinformasjon (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Snart kommer en stor forsendelse

Januar er en travel måned for administrasjonen i Norges Optikerforbund og Synsinformasjon. Mye skal planlegges og ferdigstilles, ikke minst programmet for Fagkonferansen.

Vi vil informere om programmet på nettsiden i ukene fremover. Nå sluttføres arbeidet med den store forsendelsen som går ut sammen med fagtidsskriftet Optikeren 19. februar.

Her kommer det ferdige programmet for Fagkonferansen. Noen mindre brikker gjenstår, men det meste er på plass nå.

Det blir et variert og matnyttig program med fremtidsblikk og tilbakeblikk på Norges Optikerforbunds 75 år.

Sammen med program og tidsskrift kommer også årsmeldinger for NOF og SI. Her kan du bli oppdatert på fjorårets aktiviteter.