Færre eldre får fornyet førerkortet

Så langt i år har 4000 færre eldre i aldersgruppen 80-89 år fått fornyet førerkortet, sammenlignet med samme periode i fjor. Skjerpede helsekrav til blant annet syn kan være en medvirkende årsak.

Det blir flere eldre over 80 år i Norge, men færre bak rattet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Klarere retningslinjer

Ved utgangen av juli hadde 23 673 eldre i aldersgruppen 80-89 år fått fornyet førerkortet sitt. Tall fra Statens vegvesen for samme periode i fjor var langt høyere, 27 720, melder NRK Hordaland.

Nedgangen på over 4000 personer mener leder i Legeforeningen i Hordaland kan tilskrives den nye veilederen for helsekrav til førerkort, som trådte i kraft 1. oktober i fjor.

– Den nye veilederen er ganske konkret og rigid. Den sier helt tydelig i de fleste tilfeller hvem som ikke skal ha førerkort lenger, sier Gunnar Ramstad.

NRK har intervjuet 86 år gamle Sigrid Zakariassen som i fjor høst fikk beskjed om at hun hadde for dårlig syn til å kjøre bil, og hun mistet førerkortet. Hun sier hun savner bilen, men mener det var en riktig avgjørelse av fastlegen å ta fra henne førerkortet.

Norges Optikerforbund har aldri hatt så mange henvendelser som i forbindelse med nye synskrav til førerkort. 

– Det viser at norske optikere er opptatt av å følge opp intensjonen i førerkortforskriften på en god måte og være gode bidragsytere til trygge veier. Dagens regelverk gir optikeren mer ansvar, noe som er fornuftig sett ut fra et samfunnsperspektiv, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo.

Han peker på at revisjonen av helsekravene til førerkort har skapt diskusjoner og faglig anerkjennelse innen flere helseprofesjoner. Det vil til syvende og sist bidra til å gjøre det tryggere å være i trafikken.

– Det er sikkert mange grunner til at eldre ikke får fornyet førerkortet sitt, dårlig syn er bare ett eksempel. En tydelig tilbakemelding kan være med på å gjøre det enklere å akseptere at tiden som selvstendig sjåfør er forbi, sier Hans Torvald Haugo.

Les oppslaget hos NRK Hordaland her