Store oppslag om syn

Oppmerksomheten rundt syn og øyesykdommer øker i mediene. Sist uke hadde Dagbladet som hovedoppslag at mange nordmenn har så svekket syn at de regnes som synshemmede.

Syn var hovedoppslag i Dagbladet mandag sist uke. (Foto: Dag Øyvind Olsen)
Synet som endrer seg med årene, og sykdommene

– Mange går med fysiske plager som de ikke vet skyldes synsforstyrrelser, sier generalsekretær Hasn Torvald Haugo i Norges Optikerforbund i det store oppslaget i Dagbladet.

Her retter avisa søkelyset på at 180 000 nordmenn har så svekket syn at de regnes som synshemmede, og de tar for seg de mest utbredte synehemmende sykdommene som grå og grønn stær, diabetes retinopati, aldersrelatert makula degenerasjon, keratokonus og retinitis pigmentosa (RP).

Avisa har intervjuet en kvinne med RP, en overlege ved øyeavdelingen på Ullevål universitetssykehus, og generalsekretæren i Blindeforbundet, i tillegg til NOFs generalsekretær.

Dagbladet tar for seg symptomene man bør ta på alvor, og som kan være kjennetegn på flere av øyetilstandene. 

Generalsekretær Arnt Holte i Blindeforbundet peker på at synet endrer seg med årene, selv om man selv ikke merker tegn på at noe er galt. Holte anbefaler årlig synsundersøke etter man har fylt 50 år.