Filler kan gi synstap

Kosmetisk bruk av fillere brer om seg og er blitt en utbredt kosmetisk prosedyre. Det kreves ingen utdannelse for å sette fillere. Men i sjeldne tilfeller kan det føre til synstap.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Farlig filler?

Fyllstoffer, fillere, brukes i kosmetisk kirurgi til å forme hud og ansikt. Disse stoffene virker ved å legge seg i og fyller ut ujevnheter under huden.


Tidsskriftet Sykepleien går i dybden på tematikken i en fagartikkel i sin siste utgave.

Synstap er en sjelden komplikasjon av fillerbehandling, men med dårlig prognose når det først skjer.

Fillere kan gi en rekke bivirkninger, men det er synstap som er mest fryktet  og det skyldes bruken av hualaronsyre, som er den mest brukte hovedbestanddelen.

Siden hualaronsyre ikke er et legemiddel, kreves det ingen utdannelse av dem som setter filleren. 

Vi oppfordrer til å lese fagartikkelen i Sykepleien. Den tar for seg i hvilken grad fillerbehandling kan være skadelig for synet, og hvordan slik skade kan forebygges og behandles.

Les artikkelen her