Forskjell med førerkort

Hvorfor kan enøyde ha vanlig førerkort, når toøyde med tilsvarende synsfeltutfall ikke har det?

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Er det likhet for loven?

Det er temaet for en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Det er usikkert om enøydhet er forbundet med økt risiko for å komme i trafikkulykker, men det er vanlig at enøyde kan ha vanlig førerkort etter en tilvenningsperiode.

Men regelverket er strengere for toøyde sjåfører.

Dersom en toøyd sjåfør rammes av sykdom som medfører et sentralt synsfeltutfall tilsvarende en fysiologisk blind flekk, er ikke kravene til synsfelt oppfylt.

Artikkelforfatterne skriver at:

Et strengere regelverk for toøyde enn enøyde er problematisk, for i en situasjon der en enøyd og en toøyd sjåfør har et tilsvarende sentralt synsfeltutfall, kan den toøyde sjåføren likevel ha ha andre fordeler av både bedre perifert synsfelt og bevart stereoskopisk dybdesyn.

Likhet for loven er også et grunnleggende juridisk prinsipp.

Les hele artikkelen i Tidsskriftet her