Fremlegging av masterprosjekter

Mandag 11. desember er det åpen fremlegging av masterprosjekter i optometri og synsvitenskap på Kongsberg.

Solveig Arnegard innehar Sølvretinoskopet for beste mastergradsprosjekt 2017. Prisen ble delt ut av generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund under studieavslutningen i juni i år. Kandidatene som presenterer sine prosjekter før jul, er me
Åpen presentasjon

Fremleggingen av mastergradsprosjektene burde være av interesse for både optikere og annet helsepersonell å få med seg. Prosjektene, tre i tallet, spenner vidt.

Fremleggingen foregår i auditorium 2022 Hegstad i bygget Krona (Høgskolen i Sørøst-Norge) på Kongsberg i tidsrommet 09:00- 10:20 mandag 11. desember.

Dette er prosjektene som blir presentert:

Magni Skofteby: En studie av Optomap Daytonas evne til å avdekke perifere funn med og uten bruk av øyestyring

Rakel Aurjord: Optometriske målinger hos barn i alderen 6-16 år med uspesifikk smerte i nakke, skulder, øvre del av rygg og/eller hodepine sett opp mot bruk av IKT – en kartleggingsstudie

Elena Iuliana Linde Coztiny: Effekt av mydriatika på kammervinkelåpenhet og intraokulært trykk ved kammervinkler grad 0-2 med van Herick metoden og goniskopi.

Veiledere for mastergradsstudentene er Ellen Svarverud og Hanne Mari Schiøtz Thorud.

Norges Optikerforbunds utmerkelse «Sølvretinoskopet – for beste maasteroppgave» vil i ettertid bli vurdert til det masterprosjektet som totalt sett blir vurdert som best, etter NOFs retningslinjer for prisen.

Det gis 3 NOFEP (etterutdanningspoeng) til medlemmer i Norges Optikerforbund som deltar på presentasjonen.