Gikk med kontaktlinse i 10 år

Kontaktlinser som «forsvinner» er ikke uvanlig. Men vanligvis dukker de opp etter kort tid, ikke etter 10 år!

Hva skjuler øyet? (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Godt gjemt

Det engelske fagbladet Optician forteller om en spesiell pasienthistorie i siste utgave. Det er ikke unikt at mennesker har gått med kontaktlinser på øyet i flere år uten å være klar over det, men denne historien er fersk, og den er spesiell.

Pasienten, en 70-årig mann, var kontaktlinsebruker før han ble operert for katarakt og fikk satt inn intraokulære linser i 2005. Inngrepet var vellykket, og mannen sier han sluttet å bruke kontaktlinser før operasjonen, og han erindret ikke å ha mistet noen kontaktlinse. Etter operasjonen gikk han over til bare å bruke briller.

Etter ti år begynte han å bli rød og sår på det ene øyet. Han hadde gnidd seg kraftig i øyet, noe som resulterte i rødt øye, og uklart syn. Han masserte så øyelokket forsiktig med lukket øyne. Resultatet var at synet ble betraktelig bedre, men rødheten ble ikke borte – så han oppsøkte lege, som sendte ham videre til optiker.

Optikeren fant en kontaktlinse, og fjernet denne fra nedre konjunktiva. Linsen ble sendt til analyse. Det var så mye belegg på kontaktlinsen at den var ugjennomsiktig, og optikeren trodde faktisk at den kunne vært på øyet i minst ti år. 

Mikrobiologiske tester viste at det ikke var tegn på akantamøbe, og da linsen var rengjort og styrken ble målt, stemte det overens med hva pasienten hadde brukt før han ble operert. 

Mannen hadde vært til til øyeundersøkelse annet hvert år siden operasjonen, men siden han ikke klaget over ubehag, ble det trolig ikke løftet på øyelokk. 

Kontaktlinsen hadde holdt seg relativt steril alle disse årene, og de bakteriene som det ble funnet kolonier av, var ikke uforventet. Tidligere rapporter tilsier også at kontaktlinser kan være måneder og år på øyet, uten at pasienten selv er klar over det.