Helmer Schweizer kommer til fagkonferansen

Helmer Schweizer kommer til fagkonferansen på Kongsberg i april med to foredrag. Han innleder med et spennende foredrag om viktigheten av god kommunikajon i pasientkontakten og fortsetter med et foredrag om design og produksjon av moderne kontaktlinser. Han er utdannet optiker og kontaktlinsespesialist og har bred erfaring fra kontaktlinseindustrien.