Informerer om mulighetene

I Norge er det bestemt i forskrift at de som arbeider ved dataskjerm skal få tilpasset briller som egner seg til arbeidet. Men hva med alle de andre som er i jobb, og som ikke har lovfestede rettigheter? Hvordan er det med deres syn? Optiker Jon Thoresen informerer ansatte innen vann og ventilasjon om mulighetene for kontaktlinser for de over 40.

 
– Vi vet fra mange fagområder at det kan være en utfordring å se skarpt på alle avstander i løpet av arbeidsdagen. Øyelinsen blir gradvis mindre fleksibel etter hvert som man blir eldre, og man mister evnen til å kunne se like skarpt på alle avstander, forteller optiker Jon Thoresen til fagbladet Norsk VVS. Han er opptatt av håndverkeres behov for godt syn i ulike situasjoner.

 

Thoresen promoterer multifokale kontaktlinser. Han forteller at det etter tilvenning er flere fordeler med kontaktlinser for voksne i byggebransjen. En av fordelene han trekker frem er at funksjonen i kontaktlinsene ikke er avhengig av blikkretning gjennom brilleglasset, som i en progressiv brille.

 

Les mer om synsråd til folk i byggebransjen via nettstedet Norsk VVS.