Subjektivt og objektivt ansvar

Etter at optikere ble en del av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) kan pasienter få tilkjent utbetaling uten at optikeren har direkte skyld i skade eller ulempe som pasienten er påført. Prinsippet kalles objektivt ansvar. Nå har det kommet et eksempel som belyser en slik situasjon. Et operasjonsbord på Haukeland brøt sammen.

 
La oss tenke at pasienten hadde fått varige problemer i ryggen etter at operasjonsbordet kollapset (noe som heldigvis ikke er tilfellet). Helsepersonellet har ikke begått noen feil så lenge godkjente interne kontrollrutiner i forbindelse med vedlikehold av utstyret er fulgt. Produsenten har levert feilfritt utstyr. Likevel skjer det en hendelse som dette. Da er vi inne på begrepet objektivt ansvar.

 

Med ansvar på objektivt grunnlag menes økonomisk ansvar uten at noen kan klandres for at skaden er oppstått. Pasienten er skadet – men ingen kan klandres. NPE vil i en slik sak kunne vurdere pasientens ulempe dit hen at det gis utbetaling.

 

Slike hendelser er ikke dagligdagse. Det er heller ikke ofte at media skriver om slike hendelser.

 

Les mer om operasjonsbordet som kollapset i Bergen på nettsidene til Bergens Tidende.