Kan blinde få synet tilbake?

Mange blinde har et synssenter i hjernen som er intakt, med skader i øyet eller på synsbanen som gir synstap. Vil det gi muligheter til å få synet tilbake? Det kan et delvis norsk forskningsprosjekt bidra til å gi svar på.

Gaute Einevoll er professor i fysikk ved Institutt for matematiske realfag og teknologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). (Foto: NMBU)

Kunstig syn rett rundt hjørnet?

Målet er å utvikle en elektronisk brikke som skaper synsinntrykk i hjernen til blinde pasienter.

Forskerne mener det vil være mulig å få synet tilbake uten at man kjenner hjernens funksjoner fullt ut. Hjernen tilpasser seg og det vil trolig være mulig å skape synsinntrykk uten at den elektroniske brikken gir perfekte resultater.

Denne spennende syns- og hjerneforskningen kan du høre mer om på Fagkonferansen vår i Tromsø lørdag 27. april. Du kan høre om hvordan ulike synsinntrykk skapes i forskjellige deler av hjernen.

Professor Gaute Einevoll ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet vil fortelle om forskningen og utprøvingen som kommer i gang i løpet av 2021. Da skal den teknologiske utviklingen og forsøk på dyr være sluttført.