Kurs i kontaktlinser

Universitetet i Sørøst-Norge holder kurs i grunnleggende kontaktlinsetilpassing i vår, med søknadsfrist 28. januar.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Noe for deg?

Dette er et kurs som ikke settes opp så ofte, så her har du muligheten!

Denne utdanningen er rettet mot autorisert optiker som mangler grunnleggende kontaktlinseopplæring i sin grunnutdanning eller optikere som ønsker oppfrisking av grunnleggende kontaktlinseferdigheter. 

Slik er studiet:


Undervisningen gis i form av nettbaserte forelesninger, forelesninger på studiestedet, plenumsdiskusjoner, demonstrasjoner og øving på klinikken.

Studenten skal tilpasse kontaktlinser på medstudenter og på eksterne pasienter, observere andre studenter i pasientarbeid og delta aktivt i læringsprosess på studiestedet og digitalt.

Les mer om kurset her!