Kurs i OCT

Kurset OCT i optometrisk praksis er populært. Til høsten tilbys det optikere ved Universitetet i Sørøst-Norge som et deltidskurs.

På Krona, Kongsberg, er det stadig mulig å oppdatere seg faglig (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Nyttig kurs for dagens optikere

Kurset OCT i optometrisk praksis er beregnet på optikere som har minst ett års yrkeserfaring.

Det blir digital samling i september og to fysiske samlinger på campus på Kongsberg på en uke hver, i oktober og november.

Tema er bruk av OCT og tolking av bildene.

Kurset avsluttes med kasusinnlevering og digital hjemmeeksamen i januar 2023.

Søknadsfristen er 15. juni.

Les mer om kurset OCT i optometrisk praksis her