Landsmøtet blir digitalt

Styrene i Norges Optikerforbund og Synsinformasjon har bestemt at neste års landsmøte, generalforsamling og fagkonferanse blir heldigitale. Den fysiske samlingen i Trondheim i april avlyses. Istedet legges det opp til omfattende nettabaserte samlinger.

Fra fagprogrammet i Tromsø 2019 (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Møtes på nett

Styrene har bestemt at det skal holdes landsmøte og generalforsamling på mest mulig lik linje med fysiske samlinger.

Det innebærer at saker som terapeutiske medikamenter, spesialister og prisutdelinger som skulle vært satt opp i år, inkluderes på neste års landsmøte i NOF.

Fagprogrammet vil bli redusert sammenlignet med en landsmøtehelg, men det skal settes sammen et spennende program som mest trolig vil gå over en dag (5 timer).

Det er smittevernmessige hensyn og den usikre situasjonen Norge fortsatt befinner seg i som er årsaken til avgjørelsen.

For øyeblikket kan det ikke holdes fysiske arrangementer med mer enn 50 deltakere, der man beveger seg rundt – eller 200 med fastmonterte seter.

I april vil det trolig fortsatt være en del smitte i befolkningen. Vaksineprogrammet vil ikke være fullført og mange vil kvie seg for å reise. Å holde samlingen fysisk, ville også innebære en økonomisk risiko.

Følg med på vår nettside, nyhetsbrev og Optikeren for oppdateringer om programmet som kommer til våren!