Linsetips: Vask hendene grundig

Det florerer med tips på nettet om kontaktlinsebruk i forbindelse med korona-pandemien. Tre råd er at grundig håndvask med såpe er mer effektivt enn sprit, at man skal unngå å sove med linser der det er mulig og helst bruke endagslinser.

Optikerne Siri Bjørnetun Jacobsen og Lene Luraas fra en informasjonsfilm Synsinformasjon har laget med tips til riktig bruk av kontajtlinser (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Grundig håndhygiene er essensielt

Det kommer stadig nye oppslag om spesielle forholdsregler kontaktlinsebrukere bør ta i forbindelse med virus-situasjonen verden opplever nå.

Kontaktlinsebruk er i utgangspunktet trygt, men bruken kan bli enda tryggere for mange.

Vi har forelagt Ann Ystenæs som er ansvarlig for kontaktlinseutdanningen ved USN på Kongsberg flere av rådene.

Hun sier håndhygiene er spesielt viktig og at hender bør vaskes grundig med såpe i 40-60 sekunder. Noen steder rådes det til håndvask i 20 sekunder. Det er for lite, ifølge norske helsemyndigheter.

Det er viktig at kontaktlinsebrukeren selv forsøker å redusere risikoen ved en pandemi.

I tillegg til håndvask er gode råd å unngå å sove med linser dersom man kan det, helst bruke endagslinser, og ikke bruke linser dersom man er syk.

Her er lenker til to artikler med gode råd:

Tips fra Euromcontact

Fagartikkel fra Contact Lens Journal (for practictioners)