Søker optiker-samarbeid

Er du optiker som arbeider i nedslagsfeltet til Vestre Viken? Øyeavdelingen ved Drammen sykehus søker samarbeidspartnere som jobber med barn.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Kontroll av barn

Her er utlysningen:

Øyeavdelingen ved Drammen sykehus, Vestre Viken, søker etter optikere i vårt nedslagsområde som ønsker å samarbeide med oss om kontroll av barn som vi avslutter herfra.

Samarbeidet gjelder primært synsundersøkelser av barn mellom 5-8 år. 

Det er en forutsetning at du har erfaring med å jobbe med barn og har rekvireringsrett for diagnostiske medikamenter.

Ved interesse, send e-post til: b24274@vestreviken.no