Lover synshjelp etter slag

Synsproblemer etter hjerneslag var tema for markeringen av Verdens synsdag i år. Nå lover helseministeren et pakkeforløp etter slag som innebærer at at pasientene skal å få vurdert synsfunksjonen. Det skal innføres til neste år.

Helseminister Bent Høie lover pakkeforløp for slagpasienter i 2019. (Pressefoto: Helse- og omsorgsdepartementet)

Pakkeforløp for slag

Det har vært mye oppmerksomhet rundt manglende oppfølging av synsfeltutfall hos pasienter med hjerneslag i oktober.

Dette var tema både på høringen i Stortinget om Folkehelsemeldingen, og på et arrangement i regi av Norges Blindeforbund på Verdens synsdag. Begge steder deltok Norges Optikerforbund med innlegg og i debatt.

I dag er det nemlig slik at mange slagpasienter ikke får sjekket synsfunksjonen etter et hjerneslag. Seks av ti som får hjerneslag, kan bli rammet av synsproblemer.

Helsepolitiker Carl-Erik Grimstad (V) tok dette opp i et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie sist uke. Han er opptatt av mange slagpasienter ikke får utredet synsfunksjonen godt nok.

I svaret til stortingsrepresentanten skriver helseministeren blant annet følgende:

«Jeg har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å lage pakkeforløp for hjerneslag. De første pakkeforløpene er allerede implementert, mens pakkeforløp for rehabiliteringsfasen av hjerneslag blir lagt frem i 2019»

Han skriver videre:

«Jeg legger til grunn at helsetjenesten implementerer pakkeforløp og at den nasjonale retningslinjen slik at pasientene får vurdert synsfunksjonen»

Helseministeren skriver også at folketrygden skal dekke tilpasningskurs for at personer med synstap skal styrke evnen til å klare seg i daglig- eller arbeidslivet.

Blindeforbundet har pekt på optikeren som en fagperson som kan følge opp syn etter hjerneslag.

Optikere har kompetanse og utstyr til å undersøke synet hos slagpasienter og for å måle synsfeltutfall.

Se spørsmål og svar på Stortingets nettside her