Nye høyder for Optikeren

Fagtidsskriftet Optikeren setter ny opplagsrekord i 2018, viser godkjente tall fra Fagpressen. Flere medlemmer i Norges Optikerforbund og Synsinformasjon reflekteres i opplagstallet.

Oktoberutgaven av Optikeren (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Ny opplagsrekord for Optikeren

Av et totalt godkjent opplag på 2265 blader, utgjør foreningsabonnement størstedelen, med 2072 blader.

Både Norges Optikerforbund og Synsinformasjon opplever medlemsvekst, og det betyr økte opplagstall siden abonnement på Optikeren er en del av medlemsfordelene.

Foreningsabonnement har økt fra 2013 i fjor til 2072 i år, altså med 59 blader.

– Dette setter oss i en særstilling. Vi er en liten bransje og har et opplag som er langt høyere enn tilsvarende fagblader innen optometri i andre land, sier redaktør Dag Øyvind Olsen.

Optikeren skal formidle kunnskap, nyheter og informasjon, bidra til debatt, og informere om aktivitetene til Norges Optikerforbund.

Formålsparagrafen finner du her

Som annonsemedium er Optikeren unik. Ingen andre steder når annonsørene landets optikere og optikerforretninger som gjennom tidsskriftet. Annonseinntektene gir et viktig bidrag til driften av Norges Optikerforbund.

Leser- og medlemsundersøkelser viser at de fleste leser det meste i bladet, inkludert annonsene.

Optikeren er medlem i Fagpressen, på linje med de fleste redaktørstyrte fagblader i Norge.

Forrige utgivelse var sist uke, og snart er det materiellfrist for desemberutgaven (7. november).

Har du redaksjonelle tips, ideer, bransjenyheter eller debattinnlegg, kontakt dag@optikerforbund.no

Ønsker du å diskutere annonser i neste nummer eller for 2019, vennligst ta kontakt med stina@optikerforbund.no