Mange ledige kurs i høst

Har du lyst å tilegne deg ny kunnskap i høst? Det er en rekke muligheter til å delta på samlingsbaserte kurs i masteremner i optometri ved Universitetet i Sørøst-Norge. Restetorget tilbyr plasser og her er det først til mølla som gjelder!

Ann Ystenæs underviser mastergradsstudenter på Kongsberg (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Enkeltkurs eller hel mastergrad?

Det er mulig å starte opp med mastergrader på deltid i høst. Innen optometri tilbys masterstudier og masteremner på deltid, optometrisk synsrehabilitering og Europeisk Diplom for optikere.

Følgende emner fra det gamle masterprogrammet tilbys i høst:

Avanserte kliniske metoder 2 – Fremre segment

Statistikk 1

Forskningsmetoder og etikk

(Våren 2020 tilbys blant annet Visuell ergonomi og synstrening)

Fra det nye Industrimasterprogrammet:

Avansert kontaktlinsetilpassing

Klinisk optometrisk praksis

Avansert okulær patologi

(Våren 2020 tilbys blant annet ortoptikk og pediatrisk optometri og Avanserte kliniske metoder 1)

Det er mulig å ta fulle mastergrader på deltid innen ortoptikk og pediatrisk optometri, eller allmennoptometri. Man kan også søke fagfordypning i optometrisk rehabilitering.

På USNs nettsider finner du all nødvendig informasjon om kursene og kontaktpunkter.

Klikk her for masteremner i optometri

Klikk her for Master i optometri og synsvitenskap

Klikk her for optometrisk synsrehabilitering