Mastergradsprosjekter

Bachelorprosjektene er historie. Nå er det fremlegging av mastergradsoppgaver i optometri og synsvitenskap som gjelder. Du er velkommen til Kongsberg fredag 6. juni for å høre solide fagrelaterte presentasjoner fra de kommende spydspissene innen norsk optometri!

 
«Sølvretinoskopet – for beste masterprosjekt» deles ut på grunnlag av en helhetsvurdering av prosjektrapport og selve presentasjonene med besvaring av spørsmål. Kreativitet, aktualitet og utførelse samt mastergradens kliniske relevans vil være vurderingsgrunnlaget. Norges Optikerforbunds tradisjonelle pris videreføres i ny form.

Premien består av et reisestipend der vinneren får dekket deltagelse, reise og opphold fra fredag til lørdag på kommende fagkonferanse. Det forventes også at vinneren presenterer sitt masterprosjekt under fagkonferansen. En jury på tre personer vil kåre vinneren som tildeles prisen i forbindelse med vitnemålsutdelingen.

Høgskolen i Buskerud og Vestfold har laget en fin informasjonsside om arrangementet den 6. juni. Se påmeldingen i egen boks ute til høyre, under informasjonen!