Masterpresentasjoner på Zoom

Fører økt bruk av hjemmekontor til flere tørre øyne? Det er ett av temaene når høstens mastergradsprosjekter skal presenteres tirsdag morgen. Du kan enkelt få med deg fremleggingen på din nærmeste skjerm.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Øyeplager med hjemmekontor?

Det er kun to studenter som skal presentere sine funn. Den ene har ekstra høy aktualitet og nyhetsinteresse for mange i disse dager:

Master i optometri og synsvitenskap:

Satu Autio: Dry eye symptoms among Finnish academic and non-academic university staff working at home during the Covid-19 pandemic.

Master i synspedagogikk og synsrehabilitering:

Dan Aggrim Nachtnebel: Oversettelse og pilotering av lesetesten IReST

Presentasjonene starter tirsdag 9. november klokken 0900 og overføringen på Zoom er det USN som står for.

Klikk her for påmelding og mer informasjon