Synspedagogikk – noe for deg?

Masterstudiet i synspedagogikk og synsrehabilitering er åpent for alle med bachelorgrad. Det gir spesialkompetanse innnen synsrehabilitering og synspedagogisk arbeid.

Arnulf Myklebust har spesialkompetanse på synshemmede, og jobber nå ved Høgskolen i Sørøst-Norge (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Ønsker du å hjelpe synshemmede?

For at svaksynte og blinde skal kunne oppnå bedre livskvalitet, mestring i hverdagen og full inkludering i samfunnet, kreves det høy kompetanse og tverrfaglig samarbeid.

Ifølge Høgskolen i Sørøst-Norge vil mastergraden i emnet kvalifisere deg til å arbeide med synshemmede i alle aldre og på flere nivåer. 

Diagnosene er mange og behovene store. Kompetansen du opparbeider deg er interessant for arbeidsgivere innen barnehage/skole, voksenopplæring, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), hjelpemiddelsentral (NAV), kompetansesentra og helseforetak.

Studiet starter opp til høsten, med studiested Kongsberg og Göteborg. 

Søknadsfrist er 15. april

Les mer om studiet her