Ny kampanje for røykeslutt

Viktige budskap om røyking og syn skal på nytt spres til hele landet i oktober. Da samarbeider Synsinformasjon og Norges Optikerforbund med Helsedirektoratet om røykesluttkampanjen Stopptober.

 

Seniorrådgiver Anne Kathrine Aambø i Helsedirektoratet og generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund under lanseringen av røykesluttkampanjen Stopptober i 2018 (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Kampanje med god effekt

I mange år har helsemyndighetene hatt fokus på røykeslutt i oktober måned, med ulike kampanjer.

I fjor samarbeidet NOF og SI for første gang med Helsedirektoratet om en slik kampanje, Stopptober.

Med positive og oppmuntrende budskap til alle som ønsker å slutte å røyke, lot mange seg engasjere.

Det ble sendt ut informasjonsmateriell til optikerforretninger om røyking og syn.

Optikere ble oppmuntret til å snakke med sine pasienter om røyking, og informere om helsegevinsten for øyne og syn dersom man vil slutte.

Undersøkelser før og etter kampanjen viste at befolkningen fikk mer kunnskap om sammenhengen mellom syn, øyne og røyking etter oktober måned var over.

Derfor gjentas kampanje og budskap i høst. Nytt informasjonsmateriell (flyere) skal trykkes opp i 30 000 eksemplarer, og sendes ut til landets optikerforretninger.

Medlemmene våre vil informeres om detaljer i kampanjen i eget nyhetsbrev.