Ny modell for masterutdanning

Viktig melding til alle optikere som planlegger eller er i videreutdanning: Det blir fra og med i høst endringer i emneplaner og studieløp ved Universitetet i Sørøst-Norge. Endringene gjelder både de som ønsker å ta enkeltemner eller deltidsmaster. Fulltidsmaster i optometri blir ikke tilgjengelig til høsten.

Siv Sandvik er en av flere masterstudenter som dykker ned i arbeid med syn og diabetes (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Se emneplaner med endringer

Universitetet i Sørøst-Norge opplyser at det i forbindelse med overgang til ny Næringsmaster (Industrimaster) fra høsten 2019 blir en del endringer i emneplaner og studieløp innen optometri og synsvitenskap.

Endringene er viktige for alle optikere som planlegger et studieløp fremover å vite om, enten man ønsker å ta en mastergrad eller enkeltemner.

Det lages en ny modell som også innebærer at det ikke åpnes for fulltidsmaster i høst.

I praksis betyr dette at  det høsten 2019 og våren 2020 vil kjøres parallelle løp med noen emner i den nye næringsmasteren og noen emner etter gammel modell. Fra høsten 2020 vil det kun være mulig å velge emner etter ny modelll.

De som starter på en master høsten 2019 (Næringsmaster eller deltidsmaster) må velge emner etter ny modell.

Søknadsfristen for Næringsmaster er 1. mars, mens søknader for enkeltemner åpner i slutten av mai.

Klikk her for detaljert informasjon