Ønsker smidigere pasientkommunikasjon

Norsk Helsenett er en aktør som knytter Helse-Norge sammen på en sikker digital arena. Per idag er ikke optikere med, men det kan skje. Det vil i så fall innebære enklere utveksling av pasientinformasjon mellom helsepersonell.

Carina Natalie Andreassen informerte optikerbransjen om Norsk Helsenett denne uken (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Snart på nett?

Trygg, rask og pålitelig utveksling av personopplysninger og pasientinformasjon er viktig i helsevesenet. I dag foregår dette på ulikt vis mellom forskjellig helsepersonell.

I optikerbransjen foregår ikke dette digitalt.

Denne uken arrangerte Synsinformasjon informasjonsmøte for sine medlemmer med Norsk Helsenett.

I dag er eksempelvis alle øyeleger på Norsk Helsenett, mens optikere ikke er det. Å koble seg på, vi gjøre kommunikasjon enklere og det er mange fordeler. Men det er ikke gratis.

Synsinformasjon setter digital kommunikasjon til fordel for hele optikerbransjen på agendaen i år.