Optikere bidrar i diabetesplan

Norges Optikerforbund jobber for at optikere skal få en tydelig rolle i den nye nasjonale diabetesplanen. Et sentralt tiltak i planen er utredning av øyehelseprogram for å avdekke øyesykdom tidligere.

Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund med en av modellene som kan være aktuelle for oppfølging av øyehelse av de som har diagnostisert diabetes (Foto: Dag Øyvind Olsen).
Vi er med i prosessen

En ny nasjonal diabetesplan ble lagt frem på torsdag. Den skal bidra til økt mestring, mer forebygging og et bedre helsetilbud til mennesker med diabetes. Og dem er det mange av, godt over 400 000 nordmenn lever med diabetes.

Øyehelse er et viktig satsingsområde. Diabetes retinopati rammer rammer svært mange, og med så mange mennesker med diagnosen, krever oppfølgingen av øyehelsen et stort apparat i helsevesenet.

Hvordan skal dette arbeidet organiseres, og hvordan kan optikere eventuelt bidra? Dette er sentralt i arbeidet Norges Optikerforbund nå gjør på området.

NOF anbefaler at optikeren bør bli en del av øyehelseoppfølgingen, og det er jobbet bredt politisk med saken overfor Stortinget, partiene, Helsekomiteen, samt Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet det siste året.

– Oppfølging av øyehelsen til mennesker med diabetes er en del av Arbeidsplanen til Norges Optikerforbund, og vi er med i prosessen når det nå skal utformes nye nasjonale retningslinjer. Vi deltar nå i to arbeidsgrupper nedsatt av Helsedirektoratet, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo.

Det sentrale punktet som angår optikere er kompetansen til de som skal ta fundusfoto og de som skal vurdere bildene. En prosjektgruppe jobber nå med innspill rundt dette, og de skal være ferdige med arbeidet allerede i januar 2018.

I denne prosjektgruppen sitter øyesykepleiere, øyeleger og optikere. De skal alle komme med innspill som Helsedirektoratet skal ta med seg videre i prosessen.

– Dette er spennende og intensivt arbeid med korte tidsfrister. Det er viktig at vi er med, skal vi ha en aktiv rolle i oppfølgingen av diabetes i fremtiden, sier Haugo.

Han sier Stortinget har vært tydelige i bestillingen til byråkratene: Det må skje endringer i diabetesomsorgen. Primærhelsetjenesten må styrkes for å skjerme spesialisthelsetjenesten til de pasientene som har størst behov. 

– For Norges Optikerforbund er det viktig at vi kan bidra til pasientvennlige løsninger. Vi vet at 80 prosent av de som har diabetes belaster spesialisthelsetjenesten, ofte unødvendig. I tillegg kommer alle de med diabetes som ikke får nødvendig oppfølging av sin øyehelse. Her kan vi bidra, fremholder NOFs generalsekretær.

Les pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet om Nasjonal diabetesplan her