Optikere en del av statsbudsjettet!

Regjeringen la i dag frem statsbudsjettet. På Verdens Synsdag anbefaler de at Stortinget skal la optikere bli en del av ISF, en del av takstsystemet på sykehus. Regjeringen ønsker bedre utnyttelse av kompetansen.

Diskusjonene under årets Arendalsuke er en medvirkende årsak til at regjeringen legger frem forslaget om ISF-takst for optiker. I bildet ser vi debatantene Kari K. Kjos (Frp), Sverre Fuglerud (Norges Blindeforbund), Gro H. Vikedal (forsker HSN) og Frode G
Et skritt i riktig retning

– Dette er et godt skritt i riktig retning, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo. Takst for optikere som jobber i det offentlige vil være en annerkjennelse for kompetansen vi står for. Blir dette en realitet vil det være en vitamininnsprøytning i forhold til mange av de andre målene optikerbransjen i Norge har satt seg, fortsetter han.

Norges Optikerforbund har arbeidet for at optikere burde bli en del av ISF-ordningen slik at optikers innsats på sykehus skal gi inntekter i stedet for å generere rene lønnsutgifter. Sist saken ble fremmet ble den avslått. Nå ligger det som et forslag i statsbudsjettet.

Regjeringen sier:

Flere personellgrupper i spesialisthelsetjenesten foretar polikliniske undersøkelser og behandlinger, enten på selvstendig grunnlag eller i samarbeid med en ansvarlig lege. I 2016 ble flere nye helsepersonellgrupper inkludert i ISF. Det foreslås at kontakter hos optiker og ortoptist inkluderes som helsepersonellgrupper i ISF fra 2018, og i grunnlaget for ordinær egenandel. Gruppene utfører konsultasjoner på øyeavdelinger, og kan gjøre oppgaver som avlaster øyelegene og dermed frigjøre legetid.


Norges Optikerforbund mener at fremtidens øyehelsetjeneste ikke vil fungere på en god måte hvis ikke tenker nytt i årene som kommer. Oppgavedeling er en viktig del av dette og betaling for arbeid som gjøres. Det er bra at optikere på sykehus får egen takst, men optikere rundt om i landet kan også utnyttes bedre enn i dag og forvalte et offentlig ansvar.

Les mer i Statsbudsjettet, kapittel 2.1