Optometrien må på banen innen helseinnovasjon

Det skjer mye innen innovasjon av helse mellom offentlig og privat sektor. Midt i det hele står optiker og tidligere leder for optikerutdanningen, Janne Dugstad. Hun sier det er få eksempler på gode innovasjonsprosjekter innen syn og øyehelse hvor optometri er involvert.

Janne Dugstad på Vitensenteret helse og teknologi i Drammen, som hun er leder for (Foto: Dag Øyvind Olsen)
Mellom offentlig og privat

Janne Dugstad har hatt viktige roller ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold i en årrekke. Siden 2006 var hun sentral i høgskolens satsing på helseinnovasjon, og fra 2012 leder for Vitensenteret helse og teknologi, som holder til i høgskolens flotte senter ved Papirbredden i Drammen.

Her jobbes det tverrfaglig og på kryss av helseprofesjoner, bedrifter, bransjer og mellom offentlig og privat sektor for å oppnå gode resultater i fremtidens helsevesen.

Velferdsteknologi er et spesialområde på senteret, og det vil bli svært viktig i årene som kommer. Befolkningen blir eldre, og antallet ansatte i helsetjenesten vil ikke kunne holde tritt. Derfor må man jobbe med gode tekniske løsninger, på tvers av helseprofesjoner. Flere må klare seg selv hjemme lenger enn før, og det kan teknologiske hjelpemidler bidra til.

– Her kan studenter og andre øve på velferdsteknologi som vil bli introdusert i helsevesenet de neste årene. Noe er allerede på plass, og mer vil komme, sier Janne Dugstad.

Studentene får blant annet trene på avanserte «intelligente» dukker på sengeposten, og man har toalett med spyle- og tørkefunsjon, og senger med våtsensorer.

Hvordan står det så til på synsområdet? Hvordan kan optikerbransjen komme på banen og bli inspirert til å ta sin plass? Dette er blant temaene Janne Dugstad skal snakke om på fagkonferansen til Norges Optikerforbund i slutten av april. Det er også en reportasje om temaet i Optikeren, som nå er like rundt hjørnet.