Øyet ser deg på biblioteket

Et interaktivt øye er nå installert på Kongsberg bibliotek. Øyet skifter farge og pupillen utvider seg når det er mye bevegelse i rommet. I øyet kan besøkende se hvordan det er å være nærsynt, langsynt eller fargesvak.

 
 

Et imponerende syn

Installasjonen skal tydeliggjøre og formidle forskning som foregår i nybygget Krona, og det var en stolt optometriprofessor Rigmor Baraas som stod for avdukingen, sammen med biblioteksjef Elisabeth Bergstrøm ved Kongsberg bibliotek.

– Vi optikere hjelper folk til å se bedre,og dette er viktig folkeopplysning relatert til vanlige synsproblemer. Installasjonen bidrar til at folk forstår synet sitt bedre, og den gir god informasjon om optikk, syn og øyehelse.

Øyet skal visualisere fargesvakhet, nærsynthet og langsynthet. Ved klikk på et panel viser øyet hvordan du vil se med disse svakhetene. 

Øye-installasjonen er utviklet og levert av det danske firmaet Redia. Øyet er finansiert med milder fra Nasjonalbiblioteket, og det er laget i samarbeid med fagmiljøet på HBV og biblioteket.

Øyet er unikt i sitt slag, og vil utvilsomt trigge interessen om øyne og syn.

Det er en imponerende installasjon. Øyet virker levende, og bør oppleves for alle som besøker Krona på Kongsberg!