Rekrutteringsarbeidet i gang

I dag startet den første av en rekke utdanningsmesser NOF og SI deltar på sammen med HiBu for å rekruttere optikerstudenter. Pågangen var stor, og det var flott å ha hjelp fra bransjerepresentanter.

Line Wadsten har i dag jobbet for optikerbransjen. Til daglig er hun rekrutteringsansvarlig i Specsavers. Line har delt ut massevis av brosjyrer og svart på spørsmål om å jobbe som optiker. På de ulike messene vil kjedeansatte jobbe side om side med NOF,

Unge i dag har interesse for teknologi, ulike biomedisinske fag, ønsker å jobbe med mennesker, liker naturvitenskapelige fag, ønsker å jobbe i butikk, har interesse innenfor mote og design. Men de vet ikke at dette er en del av en optikers hverdag. I dag har de fått informasjon om optikerutdanningen på Kongsberg: Informasjon via videosnutter på egen skjerm, studiekatalogen, fra studentrepresentanter og folk fra bransjen.

 

Mange har sett at deres interesse og ønsker for fremtiden kan kombineres med å bli optiker.

 

Det er delt ut hundrevis av ”flyere” som informerer om den nye nettsiden Bli optiker. Mange har lagt igjen sin e-postadresse med ønske om å få ytterligere informasjon om optometri. Rekrutteringsarbeidet er i gang! Messene er et fint sted å vise at optikeryrket er et fag som kan passe for mange.