Revidert retningslinje: Kontaktlinser

Norges Optikerforbund har revidert den kliniske retningslinjen for undersøkelse og tilpassing av kontaktlinser. Retningslinjen er omfattende og justert for dagens produkter og bruk.

Kontaktlinser kommer i mange varianter og det har skjedd mye innovasjon de senere årene (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Et viktig redskap

Retningslinjen for undersøkelse og bruk av kontaktlinser ble opprettet i 2005, og den reviderte versjonen er mer detaljert. Den går mer i dybden.

Retningslinjen er utarbeidet av Fagutvalget i Norges Optikerforbund med støtte fra en klinisk referansegruppe bestående av fagpersoner med spesiell kompetanse på kontaktlinser.

Den kliniske retningslinjen tar for seg førstegangstilpassing, retilpassing, utlevering av kontaktlinser og pasientopplæring.

I tillegg tar retningslinjen for seg oppfølging, etterkontroller, og tilpassing av kontaktlinser som krever spesielle hensyn.

Avfallshåndtering av emballasje og selve kontaktlinsen er et nytt punkt i den reviderte kliniske retningslinjen.

Tilpassing av kontaktlinser som krever spesielle hensyn er viet større oppmerksomhet, blant annet gjelder dette bruk av keratokonuslinser.

Den reviderte retningslinjen finner du her