Reviderte kliniske retningslinjer

Norges Optikerforbund har godkjent og publisert to reviderte kliniske retningslinjer for sine medlemmer. Den ene retningslinjen går på hyppighet av synsundersøkelse.

Fagutvalget: Lene Luraas, Kristin Seland Agustsdottir, Marianne Mathisen, Martin Balke og Jon Vegard B. Gjelle (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Det er Fagutvalget som gjør arbeidet med å utarbeide kliniske retningslinjer, som så godkjennes av styret i Norges Optikerforbund.

Rett før jul ble revisjonen av de kliniske retningslinjene behandlet i styret. De er nå godkjent og publisert på vår nettside. Det gjelder:

R 14: Anbefalt hyppighet av synsundersøkelse

R 18: Optoteknikk – Produksjon, sammenstilling, kontroll, tilpassing og utlevering av optiske hjelpemidler.

Den tidligere retningslinje 20: Optoteknikk er fjernet

Klikk her for oversikt over Norges Optikerforbunds kliniske retningslinjer