Solide søkertall

Dobbelt så mange søkere har optometri som førstevalg i år enn de som får studieplass. Det lover godt for rekrutteringen fremover.

Dette er fjorårets kull optikere som ble uteksaminert fra Kongsberg (Foto: Dag Øyvind Olsen)
Slik er søkertallene

185 søkere har optikerutdanningen (bachelor) på førsteplass, viser tall vi har fått fra Høgskolen i Sørøst-Norge.

Dette er nær tre ganger så mange enn de som vil bli uteksaminert etter tre år, og det dobbelte av de som får tilbud om studieplass. Det vil alltid være et frafall, og derfor er det ekstra viktig å ha flere søkere enn studieplasser for å fylle klassen i ukene etter studiestart, og sikre et høyest antall ferdigutdannede optikere etter tre år.

Søkningen til optikerutdanningen har nå stabilisert seg på et godt og høyt nivå. Søkertallene er nær det tredobbelte av for få år siden. Informasjons- og rekrutteringsarbeidet for å holde søkningen oppe, fortsetter for fullt, og er et prioritert arbeid av høyskolen, Synsinformasjon og Norges Optikerforbund.

Det er et kraftig oppsving i antallet søkere til Master i optometri og synsvitenskap, ortoptikk heltid, og det skyldes flere utenlandske søkere, ettersom dette tilbudet nå er på engelsk, opplyser instituttleder Bente Monica Aakre.

Søkertallene er som følger (2016-tall i parantes):

Bachelor i optometri og synsvitenskap: 185 (191)

Master i optometri og synsvitenskap, ortoptikk, heltid 18 (4)

                                                                     deltid 10 (10)

Master i allmenoptometri, deltid 10 (19)

Master i synspedagogikk og synsrehabilitering, deltid 27 (22)

Totalt antall søkere til optometri, de som ikke har oppgitt det som førstevalg, er ikke mottatt ennå.