Fargesynstesting til Bergen

All fargesynstesting av sjøfolk håndteres nå av Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland Universitetssjukehus i Bergen. Det ble innført nye krav til testing av fargesyn til de som har brovakt og er maskinister på skip i 2014.

Kaptein med skarpt blikk og godt fargesyn? (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Nye krav

Den gamle ordningen med «lanternetesting» av sjøfolk holder ikke lenger mål, og 1. juli 2014 ble det innført nye krav til testing av fargesynet for sjøfolk. 

Fargesynstesting skal skje i samsvar med dokumentet «International Recommendations for Colour Vision Requirements for Transport».

Det betyr at det nå er tre ulike standard-klasser fargesyn, i tillegg til fravær av fargesyn.

Standard 1 er et minstekrav for brovakt på skip over 500 tonn. Standard 2 er minstekrav for de som har brovakt på skip under 500 tonn. Standard 3 er minstekrav for maskinister på skip.

Ingen øyeavdelinger ved norske sykehus opplyser at de tester for fargesyn etter denne standarden, og myndighetene har derfor bestemt at all fargesynstesting fra nå av skal foregå på Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus i Bergen. Her er det kort ventetid.

Det er sjømannslegene som henviser mannskap til fargesynstest, og de er orientert om den nye ordningen.

Les mer hos Sjøfartsdirektoratet