Sølvretinoskopet til Hilde Pettersen

Hilde Pettersen er tildelt Sølvretinoskopet for beste mastergradsprosjekt av Norges Optikerforbund. Hun har sett nærmere på utdrypping av barn med diagnostiske øyedråper ved synsundersøkelse.

Hilde Pettersen har skrevet og presentert et høyaktuelt mastergradsprosjekt (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Aktuelt, nyttig og godt presentert

Tittelen på mastergradsavhandlingen til Hilde Pettersen er: «Vurdering av i hvilken grad all hyperopi avdekkes ved cycloskiaskopi hos barn ved førstegangsundersøkelse sammenliknet med måling etter brilleadaptasjon».

En jury fra Norges Optikerforbund har vurdert alle mastergradspresentasjonene som ble holdt i oktober i fjor og denne uken og kommet til at Hilde Pettersens prosjekt var det beste. 

Alle mastergradspresentasjonene holdt et høyt faglig nivå og mange av presentasjonene har stor samfunnsmessig nytte for norsk forskning, sa NOFs generalsekretær Hans Torvald Haugo da han delte ut prisen.

Han fremhevet verdien av det robuste norske fagmiljøet innen optometri som blant de beste i Nord-Europa.

Oppgaven Hilde Pettersen leverte beskrev han som omfattende, robust og strukturert. Presentasjonen var god. Kandidaten var godt forberedt og ga gode svar og hun tok tak i en aktuell tematikk.

Vinneren av Sølvretinoskopet inviteres til å legge frem sitt prosjekt på neste års fagkonferanse som holdes på Kongsberg – og du vil møte henne i Fagtidsskriftet Optikerens augustutgave.

Veileder for oppgaven til Hilde Pettersen har vært Ellen Svarverud.

Vi gratulerer Hilde Pettersen (Sørlending bosatt i Oslo) og alle de andre optikerne som har fullført sine mastergrader med vel gjennomførte prosjekter og presentasjoner.