Sølvretinoskopet til Tina G. Wammer

Norges Optikerforbunds pris for beste masterprosjekt gikk til Tina G. Wammer. Hun har undersøkt forekomsten av bakre korpusavløsning og epiretinale membraner hos personer over 50 år. Juryen uttaler at vinnerprosjektet er klinisk relevant, og gir samtidig honnør til to andre masteroppgaver.

Tina G. Wammer sammen med generalsekretær og fagsjef Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund (Foto: Dag Øyvind Olsen)
Nyttig prosjekt

Juryen sier at vinnerprosjektet er en klinisk relevant studie som gir ny kunnskap om pasientgrupper som er undersøkt, og det er behov for kunnskap innen feltet.

Tittelen på prosjektet er: «Forekomsten av bakre korpusavløsning og epiretinale membraner identifisert med optisk koherens tomografi (OCT) hos personer over 50 år som oppsøker en norsk optometrisk praksis for synsundersøkelse.»

Juryen uttaler at prosjektet er dagsaktuelt sett i lys av at helsevesenet er i endring og det pågår diskusjoner rundt hvilket ansvar de ulike helsepersonellgruppene har. Prosjektet viser at teknologiutviklingen innen helsevesenet også berører optikerens hverdag.

Juryleder Hans Torvald Haugo sa det var en stor glede for komiteen å se at dette kullet masterstudenter virkelig gjør sine kollegaer stolte. 

– Spørsmålet er ikke lenger om optikere kan forske, men når samfunnet ser det fulle potensiale i optikeren, sa Haugo under avslutningsseremoien for studentene på Kongsberg denne uken.

Komiteen ønsker også å fremheve to andre prosjekter, som sammen med vinnerprosjektet, utmerker seg spesielt i forhold til kriteriene som er satt for Sølvretinoskopet:

Hilde Røgeberg Pedersens prosjekt «Små harde drusen identifisert på fundusbilder: Hvordan påvirker de lokal netthinnestruktur ved invivo avbildning med adaptiv optikk oftalmoskop og optisk koherens tomografi», og Norunn Bøs prosjekt «Samhandling mellom optiker og annet helsepersonell – utprøving av systemrutine og synsrehabilitering etter hjerneslag på Voss».

Prisvinneren kommer fra Vestnes i Møre og Romsdal, og hun jobber til daglig ved Specsavers i Trondheim. Hun sier arbeidshverdagen er blitt helt annerledes etter at hun valgte å ta videreutdanning, og at hun er blitt en mye bedre kliniker. 

-Mestringsfølelse gir selvtillit, sier hun.

Det ble også delt ut en rekke andre priser under studieavslutningen. Her er de øvrige vinnerne:

Beste bachelorstudent: Agnes Holtskog Nyhuus

Beste kliniker: Ingrid Rugland

Beste forbilde: Anette Johansson

Beste kontaktlinsestudent: Anne Margrethe Øie

Beste masterstudenter: Kristine Høydal og Hilde Røgeberg Pedersen

Beste prosjektpresentasjon: Jon Gjelle

Se bilder fra avslutning, seremoni og prisutdeling på Optikerens Facebookgruppe!