Spennende dager på Kongsberg

Onsdag, torsdag og fredag har NOF og SI holdt ulike møter på Kongsberg denne uke. Møte med 2. og 3. Klasse, årets siste regulære styremøter, arbeidsmøte i NOF samt det tradisjonelle høstmøtet med IFOS ble avholdt. Lange, spennende og viktige dager for begge organisasjoner. På Kongsberg møter de både fremtidens optikere og de som utdanner dem.

 
Årets høstmøte hadde flere elementer: Først kom rektor Cecilie Langklep Bjørnøy ved Re videregående skole og synliggjorde arbeidet skolen gjør for å sørge for at elevene ved skolen gjennomfører de studiene de har påbegynt. Omdømme, rekruttering, gjennomføring og frafall er noe av det skolen i Re har jobbet systematisk med over år. Bjørnøy forteller at dette handler om kultur som må bygges over år. Det må bevisste tanker inn i mange ledd for å sørge for en grobunn av positive ringvirkninger. Hun viste at skolen har gode resultater av sitt arbeid. Ulike aktører i optikerbransjen har nytte av å se og reflektere over skolens arbeid.

 

Rektor Gunner Horgen satt optometriens historiske hendelser inn i fremtidens utfordringer på en flott måte. Hans lange erfaring og gode evne til å sette ting i perspektiv sammen med den kunnskap og erfaring han har om høgskolens virke, satte gode rammer for den kommende plenumsdiskusjonen.

 

Torsdag kveld var det satt av halvannen time til felles diskusjon mellom IFOS, SI og NOF. Arbeidsgiversidens utfordringer i forhold til å skaffe kompetanse, optikers rolle i den faglige og merkantile verden, utdanningen på Kongsberg, prosessen fra å være student til å bli ansatt som optiker og karrieremuligheter var noe av det som ble diskutert. Diskusjonene var åpne, ærlige og fruktbare. Målet var ikke å konkludere i seg selv, men å skape større forståelse for behov, ønsker og utfordringer i ulike deler av bransjen.