Spiller seg til slagkunnskap

GameStroke er et interaktivt spill som er utviklet av forskere fra Norsk Luftambulanse. I spillet møter deltakerne 3D-animerte personer som viser ulike symptomer på hjerneslag. Det skal kunne hjelpe denne pasientgruppen.

Faksimile fra bladet Slagnytt og Afasiposten

Enklere måte å lære på

Målet er å kunne gi slagpasienter raskere og bedre hjelp når det haster som mest, forteller bladet Slagnytt og Afasiposten.

I spillet GameStroke kommer man hjem til pasienter med forhåndsprogrammerte symptomer på slag. Som spiller skal man registrere disse symptomene. 

Pasienten på skjermen viser helt presise symptomer, og de norske forskerne som står bak spillet sier at det er forskjell på helsepersonell som har trent tradisjonelt og de som har trent med spillet.

– Vår hypotese er at det vil være enklere, morsommere og mer effektivt å trene med appen, sier Maren Ranhoff Hov. Hun er seniorforsker ved Norsk Luftambulanse.