Spørsmål om behandlingsbriller?

Støtteordningen for behandlingsbriller for amblyopi ble endret 1.mars og det har vært en del spørsmål rundt endringene. I Fagtidsskriftet Optikeren kan du lese om endringer og få svar på spørsmål.

Optiker Marianne Mathisen deler sine erfaringer med Optikerens lesere i siste utgave av bladet (Foto: Privat)

Les Optikeren!

I Optikeren nr. 2:2020 har vi en gjennomgang av endringene i forskriftene, hva som dekkes og hvordan.

I siste utgave av Optikeren (3:2020) forteller Marianne Mathisen om sine erfaringer med omleggingen og hvordan hun har gått frem for få det til å gli på en smidig måte. Hun gir også råd om skadede, ødelagte og mistede briller.

I augustutgaven av Optikeren følger vi opp med eksempler på hva som dekkes og hva som ikke dekkes.

Det jobbes også fra NAV med å informere andre yrkesgrupper som jobber med behandlingsbriller for barn.