Svensker slutter under studiet

Ved optikerutdanningen på Karolinska Institutet regner man med at halvparten av studentene slutter i løpet av studiet. I Kalmar sliter man med å fylle klassene, ifølge bladet Optik.

Rekrutteringskampanjen Bli Optiker har bidratt til flere kvalifiserte søkere til den norske optikerutdanningen (Foto: Dag Øyvind Olsen)
Veien ut i yrkeslivet

I likhet med i Norge har det nylig vært studieavslutning i Sverige, og uteksaminering fra de to utdanningsstedene for optikere, Stockholm og Kalmar.

I Stockholm fikk 44 studenter sine papirer på at de er blitt optiker, mens 24 ble tildelt diplom som magister (videreutdanning). I Kalmar gikk den minste klassen noensinne ut som optikere med alle papirer i orden til studieavslutningen, kun 17.  Det var 24 som startet i denne klassen.

Ifølge svenske Optik tas det inn 100 studenter ved optikerutdanningen på Karolinska Institutet (Stockholm), men man regner med at halvparten av dem forsvinner underveis. I Kalmar har man strevd med å fylle studieplassen. Nå kommer de til å ta inn 50 studenter på like mange plasser, ifølge Peter Gierow ved Kalmar-utdanningen.

Han får spørsmål om de ikke er urolige for kvaliteten på studentene når flere skal tas inn, med lavere karakterkrav.

Gierow svarer at matematikken har vært tung for en del studenter, og de vil anbefale et onlinekurs i matte før studentene starter på optikerutdanningen. Han tror likevel ikke lavere krav vil gå ut over kvaliteten på optikerne som kommer ut i den andre enden.

Holdningen til utdanning og jobb er i endring.

Vet en rekke utdanninger er det høyt frafall av studenter, også i Norge. Dette er ikke noe vi bare ser innen optikerutdanningen. Samfunnet har endret seg, og det er langt mer vanlig å ta flere utdanninger, eller å hoppe fra det ene til det andre.

I Norge tas det høyde for dette frafallet ved studiestart på optikerutdanningen, slik at man de siste årene har havnet nær det antallet uteksaminerte studenter myndighetene har bestemt at vi skal ha.

Det er satset stort på rekruttering av kvalifiserte og motiverte studenter de siste årene i et samarbeid mellom høyskolen og bransjen (Synsinformasjon).

– Vi mener dette rekrutteringsarbeidet med flere motiverte søkere bidrar til at vi får mindre frafall i Norge, sier daglig leder Per Kristian Knudsen i Synsinformasjon.

Les siste utgave av svenske Optik her (høyre fane på nettsiden)